Ako reklamovať

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený si bezodkladne uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho).


Reklamovaný tovar je potrebné doručiť (osobne, poštou) výlučne na adresu prevádzky:

BELORA, s.r.o., OD Slimák, Hálkova 1, 831 03 Bratislava

 

Pre uplatnenie reklamácie je nevyhnutné, aby kupujúci priložil:

- príslušný doklad o nákupe (kópiu daňového dokladu)

- originál potvrdeného záručného listu ktorý je vždy pri dodaní priložený k dodanému zariadeniu

- sprievodný list obsahujúci jednoznačný a detailný popis závady - bez neho nie je možné reklamáciu riešiť

 

Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

 

Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a/alebo výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, doba na vybavenie reklamácie sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V prípade ak je kupujúcim spotrebiteľ, doba na vybavenie reklamácie je 30 dní.

 

Upozorňujeme, že tovar zaslaný balíkom na adresu sídla firmy (Langsfeldova 24, Bratislava) pošta nedoručuje, preto sa po uplynutí doby uloženia na pošte vráti späť k odosielateľovi!

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info