Opravy - pozáručný servis zariadení

Orientačný cenník pozáručných opráv a servisu elektrozariadení a nožníc Belora, s.r.o., platný od 10.08.2019 výlučne pre zariadenia preukázateľne dodané a predané Belora, s.r.o., cudzie zariadenia sa na servis neprijímajú!

(adresa servisného zariadenia: Belora, s.r.o., Hálkova 1, OD Slimák, 2.posch., 831 03 Bratislava, info@belora.sk)
     
zariadenie popis servisu (vo fabrickom  servise firmy Wahl) orientačná cena za pozáručnú opravu / servis 
cena za diagnostiku problému (ak si zákazník dá diagnostikovať problém zariadenia a následnu cenovú kalkuláciu neakceptuje, inak bude cena za diagnostiku zarátaná v cene opravy) 10,00 €
Moser T-Cut výmena motora  32,00 €
Moser ChroMini Pro výmena akumulátora 19,00 €
Moser ChroMini Pro výmena motora  19,00 €
Moser ChroMini Pro výmena akumulátora a motora 32,00 €
Moser ChromStyle výmena akumulátora nie je už možná!
Moser ChromStyle výmena motora  nie je už možná!
Moser ChromStyle výmena akumulátora a motora nie je už možná!
Moser ChromStyle Pro výmena akumulátora 47,00 €
Moser ChromStyle Pro výmena motora  25,00 €
Moser ChromStyle Pro výmena akumulátora a motora 62,00 €
Moser Li+pro výmena akumulátora 38,00 €
Moser Li+pro výmena motora  25,00 €
Moser Li+pro výmena akumulátora a motora 57,00 €
Moser Li+pro mini výmena akumulátora 32,00 €
Moser Li+pro mini výmena motora  19,00 €
Moser Li+pro mini výmena akumulátora a motora 44,00 €
Moser ChromStyle / ChromStyle Pro oprava strihacej hlavy  nie je už možná!
Moser Genio Plus výmena motora  34,00 €
Moser  adaptér 6000  19,00 €
Moser Primát výmena púzdra (obalu) 29,00 €
Moser Primát výmena motora 35,00 €
Moser / Wahl výmena kábla 32,00 €
Moser / Wahl výmena vypínača 19,00 €
Moser / Wahl nastavovanie strihacej hlavy 10,00 €
Moser / Wahl bežný servis - čistenie zariadenia 15,00 €
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Spätné poštovné vo výške 5 Eur nie je zahrnuté v cene servisu, v prípade osobného odberu sa neuplatňuje. 
  • Vzhľadom na to, že s opravou sú vždy spojené náklady na diagnostiku problému spojenú s prepravou do / z autorizovaného servisu pre dané zariadenie, rozoberaním, skladaním a nastavovaním zariadenia, Belora si vyhradzuje právo účtovať okamžite splatný poplatok za diagnostiku problému na opravu odovzdávaného zariadenia vo výške 10 Eur s DPH.
  • Belora po úhrade poplatku a fyzickom prevzatí zariadenia do opravy pripraví v spolupráci s príslušným servisom cenovú kalkuláciu opravy zariadenia, táto bude komunikovaná mailom a / alebo SMS na odsúhlasenie.
  • Ak zákazník akceptuje cenu opravy, zariadenie bude opravené v príslušnom servise.
  • Pokiaľ nie je určené inak, záruka na opravu je 6 mesiacov a nevzťahuje sa na časti a súčasti zariadenia ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu (motory, akumulátory, ostrie nožníc...).
  • Po vykonaní opravy bude zariadenie vrátené osobne zákazníkovi pričom odsúhlasená cena za uskutočnenú opravu bude znížená o hodnotu zaplateného poplatku za diagnostiku (10 Eur).
  • Ak zákazník neakceptuje cenu opravy, bude zariadenie vrátené osobne zákazníkovi ktorý ho doniesol na opravu, zaplatený poplatok 10 Eur použije Belora na úhradu diagnostiky problému zariadenia servisu ktorý diagnostiku vykonal, t.j. nebude vrátený zákazníkovi.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info