Panel používateľa

Opravy - pozáručný servis zariadení

Na záručný a pozáručný servis elektrických zariadení preberáme výlučne zariadenia, kde je možné preukázať pôvod zariadenia vyplneným záručným listom vystaveným firmou Belora, s.r.o.!

Zariadenia predané inými subjektami neservisujeme.

 

  • Vzhľadom na to, že s opravou sú vždy spojené náklady na diagnostiku problému spojenú s prepravou do / z autorizovaného servisu pre dané zariadenie, rozoberaním, skladaním a nastavovaním zariadenia, Belora si vyhradzuje právo účtovať okamžite splatný poplatok za diagnostiku problému na opravu odovzdávaného zariadenia s preukázaným pôvodom (s vyplneným záručným listom) vo výške 10 Eur s DPH.
  • V prípade ak sa Belora v rámci svojej dobrej vôle dohodne so zákazníkom na prevzatí na servis zariadenia bez preukázaného pôvodu (bez vyplneného záručného listu), Belora si vyhradzuje právo účtovať okamžite splatný poplatok za diagnostiku problému na opravu odovzdávaného zariadenia vo výške 30 Eur s DPH.
  • Belora po úhrade poplatku a fyzickom prevzatí zariadenia do opravy pripraví v spolupráci s príslušným servisom cenovú kalkuláciu opravy zariadenia, táto bude komunikovaná mailom a / alebo SMS na odsúhlasenie.
  • Ak zákazník akceptuje cenu opravy, zariadenie bude opravené v príslušnom servise.
  • Pokiaľ nie je určené inak, záruka na opravu je 6 mesiacov a nevzťahuje sa na časti a súčasti zariadenia ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu (motory, akumulátory, ostrie nožníc...).
  • Po vykonaní opravy a úhrade nákladov na servis bude zariadenie vrátené osobne prípadne kuriérom za poštovné 5 Eur s DPH zákazníkovi
  • Ak zákazník neakceptuje cenu opravy, bude zariadenie vrátené osobne prípadne kuriérom za poštovné 5 Eur s DPH zákazníkovi ktorý ho dodal na opravu.
  • Zaplatený poplatok 10 Eur (prípadene 30 Eur v prípade cudzieho zariadenia) použije Belora na úhradu diagnostiky problému zariadenia servisu ktorý diagnostiku vykonal, t.j. nebude vrátený zákazníkovi.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info